Thunbergia grandiflora
Family Acanthaceae
Subamily Thunbergioideae
Scientific name Thunbergia grandiflora Roxburgh
Synonyms Flemingia grandiflora Roxburgh ex Rottler; Pleuremidis grandiflora (Roxburgh) Rafinesque; Thunbergia cordifolia Nees
Common name (English common name) Bengal clockvine, Bengal trumpet
(Japanese common name) Bengal yahazu kazura
Distribution China, Indonesia, Myanmar, Nepal, Bhutan, India
Reference Thunbergia grandiflora Roxb.
Thunbergia grandifloraFebruary 2008
at Higashiyama Botanical Garden
February 2008
at Higashiyama Botanical Garden
February 2008
at Higashiyama Botanical Garden