Strophanthus divaricatus
Family Apocynaceae
Subfamily Apocynoideae
Tribe Wrightieae
Scientific name Strophanthus divaricatus (Loureiro) Hooker & Arnott
Synonyms Pergularia divaricata Loureiro; Emericia divaricata (Loureiro) Roemer & Schultes; Nerium chinense Hunter ex Roxburgh; Periploca divaricata (Loureiro) Sprengel; Strophanthus chinensis (Hunter ex Roxburgh) G. Don; Strophanthus dichotomus de Candolle var. chinensis Ker Gawler; Strophanthus divergens Graham; Vallaris divaricata (Loureiro) G. Don
Common name (English common name) goat-horns
(Japanese common name) none
Distribution China, Vietnam, Laos
Reference Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn.
Strophanthus divaricatus (Loureiro) Hooker & ArnottMarch 2007
at Tsukuba Botanical Garden
March 2007
at Tsukuba Botanical Garden
March 2007
at Tsukuba Botanical Garden