Nephthytis poissonii
Family Araceae
Subfamily Aroideae
Tribe Nephthytideae
Scientific name Nephthytis poissonii (Engler) N. E. Brown
Synonyms Nephthytis gravenreuthii (Engler) Engler; Oligogynium poissonii Engler; Oligogynium gravenreuthii Engler
Common name (English common name) none
(Japanese common name) none
Distribution Cameroon, Gabon
Reference Nephthytis poissonii (Engl.) N.E. Br.
Nephthytis poissonii N. E. BrownJanuary 2010
at Tsukuba Botanical Garden
January 2010
at Tsukuba Botanical Garden
January 2010
at Tsukuba Botanical GardenJanuary 2010
at Tsukuba Botanical GardenJanuary 2010
at Tsukuba Botanical Garden