Pyrostegia venusta
Family Bignoniaceae
Scientific name Pyrostegia venusta (Ker Gawler) Miers
Synonyms Bignonia ignea Vellozo; Bignonia tecomiflora Rusby; Bignonia tubulosa Klotzsch; Bignonia venusta Ker Gawler; Jacaranda echinata Sprengel; Pyrostegia acuminata Miers; Pyrostegia dichotoma Miers ex K. Schumann; Pyrostegia ignea (Vellozo) C. Presl; Pyrostegia intaminata Miers; Pyrostegia pallida Miers; Pyrostegia parvifolia Miers; Pyrostegia reticulata Miers; Pyrostegia tecomiflora (Rusby) K. Schumann ex Urban; Pyrostegia tubulosa (Klotzsch) Bureau & K. Schumann; Pyrostegia venusta (Ker Gawler) Miers var. typica Sprague; Pyrostegia venusta (Ker Gawler) Miers var. villosa (C. Presl) Hassler; Tecoma venusta (Ker Gawler) Lemaire; Tynanthus igneus (Vellozo) Barbosa-Rodrigues
Common name (English common name) flamevine, flaming trumpet
(Japanese common name) kaen-kazura [flaming vine]
Distribution Brazil, Bolivia, Argentina, Paraguay
Reference Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
Pyrostegia venustaDecember 2007
at Mito City Botanical Park
December 2007
at Mito City Botanical ParkDecember 2007
at Ibaraki Prefecture Botanical Garden
December 2007
at Ibaraki Prefecture Botanical Garden
December 2007
at Ibaraki Prefecture Botanical Garden