Peperomia argyreia
Family Piperaceae
Scientific name Peperomia argyreia (Miquel) E. Morren
Synonyms Peperomia arifolia Miquel var. argyreia Miquel; Peperomia sandersii C. de Candlle; Peperomia sandersii C. de Candlle var. argyreia Bailey
Common name (English common name) watermelon pepper
(Japanese common name) none
Distribution Bolivia, Venezuela, Brazil
Reference Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren
Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren
Lipolysis acceleration method (US Patent 5698199/1997)
Novel Plants (WIPO Patent WO/2006/133970)January 2008
at Ibaraki Prefecture
Botanical Garden
January 2008
at Ibaraki Prefecture
Botanical Garden