Antigonon leptopus
Family Polygonaceae
Scientific name Antigonon leptopus Hooker & Arnott
Synonyms Antigonon cinerascens M. Martens & Galeotti; Antigonon cordatum M. Martens & Galeotti; Antigonon platypus Hooker & Arnott; Corculum leptopus (Hooker & Arnott) Stuntz
Common name (English common name) mountain-rose coralvine, queen's jewels
(Japanese common name) asahi kazura
Distribution Mexico, Guatemala
Reference Antigonon leptopus Hooker & Arnott
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Antigonon leptopus Hook. & Arn.January 2007
at Tsukuba Botanical Garden
January 2007
at Tsukuba Botanical Garden
January 2007
at Tsukuba Botanical GardenJanuary 2007
at Tsukuba Botanical Garden