Ravenala madagascariensis
Family Sterculiaceae
Scientific name Ravenala madagascariensis Sonnerat
Synonyms Ravenala madagascariensis Sonnerat; Urania madagascariensis Räuschel; Urania speciosa Willdenow
Common name (English common name) traveler's palm, traveler's tree
(Japanese common name) tabibito-no-ki [traveler's tree]
Distribution Madagascar
Reference Ravenala madagascariensis Sonn.
Ravenala madagascariensisSeptember 2007
at Tsukuba Botanical Garden
September 2007
at Tsukuba Botanical Garden